Giới thiệu

Prettyskin International Co., Ltd. (CEO: Byeong-Seop Jeong) được thành lập vào năm 2014, và đã phân phối và bán các sản phẩm của các thương hiệu khác nhau trên con phố mua sắm đại biểu cho Làn sóng Hàn Quốc - Myeongdong.
Dựa trên kinh nghiệm đó, CEO đã nảy sinh ra mong muốn giao tiếp trực tiếp với khách hàng ở nhiều quốc gia hơn và phát triển cũng như thiết kế các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ. Tính đến năm 2020, chúng tôi đang điều hành 7 cửa hàng tại Myeongdong, hợp tác với một số quốc gia trên toàn thế giới và nỗ lực tiến vào các thị trường nước ngoài khác.